By HM Swart kom akademie eerste, tweede en derde.


Die kern van ons dagtaak is om te verseker dat elke leerder die beste moontlike onderrig ontvang.


Alle leerareas word vanuit ‘n Christelike grondslag aangebied.


Ons is ‘n parallelmedium skool. Dit beteken dat leerders wie se onderrigtaal Afrikaans is, in Afrikaans onderrig word.  Leerders wie se onderrigtaal Engels is word dus in Engels onderrig. Geen klasse word gekombineer nie.


Interaktiewe borde (24 uur Internet gekoppel) verseker hoogstaande akademie.


Behalwe vir die voorgeskrewe leerareas, bied ons ook die volgende addisioneel aan:


· Bybelonderrig

· Vormende vakke


Aangesien Graad 1 die grondslag van ‘n leerder se skoolloopbaan is, is hulle bevoorreg om ‘n permanente onderwyser en assistent in die klas te hê.