Wonderland Kleuterskool is onder beskerming van Laerskool HM Swart.


Wonderland funksioneer vanaf Babasorg tot en met Graad 0.


Babasorg tot en met 5 jaar is op Wonderland se terrein.


Graad 0 is op die terrein van Laerskool HM Swart.


Me. Marieta Cronje is die hoof van die kleuterskool.

Skakel haar gerus by 082 291 8615


WAT BIED WONDERLAND KLEUTERSKOOL JOU KIND?

·         Gratis busvervoer vanaf laerskool

·         Gebalanseerde middagetes

·         Streng veiligheidsbeleid

·         Noodhulp / Gesondheidsbeleid

·         Klimrame, swaaie, sandputte

·         Skaduryke terrein

·         Vakansiesorg

·         Sosiale en emosionele ontwikkeling

·         Streef na kwaliteitsorg en –onderrig aan ons kinders van geboorte tot 6 jaar


Kontakbesonderhede:


Telefoon:

017 647 3505


Epos:

wonderlandkleuterskool@yahoo.com

         


SKOOLURE


Die kleuterskool open om 7:00.  Halfdagkleuters vertrek voor 13:15 en voldagkleuters voor 17:15