Alle leerders word aangemoedig om aan ‘n kulturele aktiwiteit deel te neem:


Die volgende aktiwiteite word aangebied:


· Juniorkoor

· Seniorkoor

· Skaak

· Redenaars

· Eisteddfod

· Kultuuraand / Liedjiefees elke tweede jaarFoto's /  Photos