Laerskool HM Swart kom Woensdae tydens eerste pouse bymekaar vir VCSV.  Daar word ‘n verskeidenheid programme aangebied vir leerders van Gr. 4 – 7, naamlik Bybelstudie, samesang, opbouende speletjies, vasvrae, sprekers om met leerders te kom gesels en vele meer.